EKO-SAM BIS
O firmie
Aktualności
O firmie
Obsługa Gmin
Oferta
Referencje
Linki
Do pobrania
Praca
Kontakt

Nasza Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze gmin, małych i dużych przedsiębiorstw (supermarkety, hipermarkety, obiekty przemysłowe itp.), w zakresie odbierania i transportu wszystkich odpadów ujętych w katalogu odpadów. Zajmujemy się również odzyskiem surowców wtórnych i recyklingiem odpadów opakowaniowych. Posiadamy własną sortownię odpadów.
Opracowujemy i wdrażamy systemy pozbywania się odpadów. Współpracujemy z przedsiębiorstwami w ramach prowadzenia "selektywnej zbiórki odpadów". Odbieramy makulaturę, PET, odpady folii i tworzyw sztucznych, stłuczkę szklaną, złom

Posiadamy:     

  • transport                                                                    
  • magazyny
  • linie do segregacji
  • prasy do makulatury
  • doświadczenie

Jesteśmy przygotowani do realizacji (na zlecenie przedsiębiorstw i "organizacji odzysku") odzysku odpadów zgodnie z ustawą "o obowiązkach przedsiębiorców" w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Realizujemy ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; z dnia 11 maja 2001 r. - o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; z dnia 11 maja 2001 r. - o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Nieustannie dążymy do poszerzania naszej oferty w odpowiedzi na zmieniające się zapotrzebowanie rynku oraz wobec rosnących potrzeb naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Życząc Państwu i sobie owocnej współpracy zapraszamy do korzystania z naszych usług.

      © Eko Sam Bis 2013
Mińsk Mazowiecki